Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupy Robocze

 

>>

Grupa robocza 1

tematyka grupy: Infrastruktura i systemy informatyczne Regionu Dolnośląskiego
zgłaszający:
Urząd Marszałkowski
lider: vacat

>>

Grupa robocza 2

tematyka grupy: Kształcenie w zakresie ICT na Dolnym Śląsku – "e-edukacja"
zgłaszający:
Urząd Marszałkowski
lider: vacat

>>

Grupa robocza 3

tematyka grupy: Infrastruktura i systemy informatyczne Służby Zdrowia
zgłaszający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
lider: prof. Wojciech Witkiewicz (Dyrektor)

>>

Grupa robocza 4

tematyka grupy: Informatyczna platforma systemu zapewnienia jakości dolnośląskiego kapitału ludzkiego
zgłaszający: Uniwersytet Ekonomiczny - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
lider: prof. Józef Dziechciarz (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

>>

Grupa robocza 5

tematyka grupy: Innowacyjne technologie w gospodarce
zgłaszający:
Uniwersytet Ekonomiczny - Instytut Informatyki Ekonomicznej
Lider: prof. Jerzy Korczak (Katedra Teorii Informatyki, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

>>

Grupa robocza 6

tematyka grupy: Rozwój społeczeństwa informacyjnego
zgłaszający: Uniwersytet Ekonomiczny -  Instytut Informatyki Ekonomicznej
lider: prof. Kazimierz Perechuda (Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

>>

Grupa robocza 7

tematyka grupy: Programowalne systemy wbudowane
zgłaszający:
Grinn Sp. z o.o.
lider: mgr inż. Robert Otręba (GRINN Sp. z o.o.)

>>

Grupa robocza 8

tematyka grupy: Implementacja IT w zaawansowanych systemach wytwarzania i zarządzania
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny
lider: prof. Edward Chlebus (Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska)

>>

Grupa robocza 9

tematyka grupy: Informatyczne systemy bezprzewodowe
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska - Wydzial Elektroniki
lider: dr hab. inż. Kamil Staniec (Wydział Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej)

>>

Grupa robocza 10

tematyka grupy: Systemy informatyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska - Wydzial Elektroniki
lider: prof. Czesław Smutnicki (Wydzial Elektroniki, Politechnika Wrocławska)

>>

Grupa robocza 11

tematyka grupy: Bezpieczeństwo informatyczne
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
lider: prof. Mirosław Kutyłowski (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)

>>

Grupa robocza 12

tematyka grupy: Materiały i struktury dla fotoniki
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska  - Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii
lider: prof. Jan Misiewicz (Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii, Politechnika Wrocławska)

>>

Grupa robocza 13

tematyka grupy: Dolnośląska struktura gridowa
zgłaszający:
Politechnika Wrocławska  - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
lider: dr inż. Józef Janyszek (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe)

>>

Grupa robocza 14

tematyka grupy: Opracowanie standardów zdalnego nauczania technologii informatycznych spełniających oczekiwania przemysłu
zgłaszający:
Uniwersytet Wrocławski - Instytut Informatyki
lider: dr inż. Leszek Grocholski (Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski)

>>

Grupa robocza 15

tematyka grupy: Sztuczna inteligencja w uwalnianiu wiedzy
zgłaszający:
NEUROSOFT. Sp. z o.o.
lider: mgr inż. Elżbieta Osakiewicz-Dołęga (NEUROSOFT. Sp. z o.o.)

>>

Grupa robocza 16

tematyka grupy: Systemy kierunkowania uwagi w analizie danych
zgłaszający:
Grinn Sp. z o.o.
lider: dr inż. Maciej Huk (Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska)

Skrótowy wykaz grup roboczych