Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupy Robocze

Zgodnie z decyzją Rady Wspólnoty Klastra ICT z dnia 11.04.2018r, rozpoczęto tworzenie nowych Grup Roboczych, których tematyka odzwierciedla aktualne trendy w obszarze ICT.