Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

79 Partnerów - stan na 25-02-2018 (układ alfabetyczny)

Partnerzy

Wyższe Uczelnie i Szkoły (8)

Instytucje badawczo-rozwojowe (2)

Instytucje samorządowe (2)

Instytucje otoczenia biznesu (8)

Firmy i przedsiębiorstwa (59)

Uwaga: nazwa firmy/instytucji bez podania miejscowości oznacza jej siedzibę we Wrocławiu.