Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

79 Partnerów - stan na 17-09-2019 (układ alfabetyczny)

Partnerzy

Wyższe Uczelnie i Szkoły (8)

Instytucje badawczo-rozwojowe (1)

Instytucje samorządowe (2)

Instytucje otoczenia biznesu (9)

Firmy i przedsiębiorstwa (59)

Uwaga: nazwa firmy/instytucji bez podania miejscowości oznacza jej siedzibę we Wrocławiu.