Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Celem Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych.

Głównym zamierzeniem Partnerów jest efektywne i synergiczne wykorzystanie kompetencji członków Klastra, potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wspólne opracowywanie aplikowanie o środki na ich realizację. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są działania związane z kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych na potrzeby podmiotów gospodarczych.

Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy.

Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

Zapraszamy Wszystkich, którym innowacyjność i idee naszego Klastra są bliskie do przystąpienia do naszego Konsorcjum.

Cele Klastra ICT - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych:

  • Kooperacja nauki i gospodarki,
  • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach informatycznych,
  • Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Instytucji i Samorządów i Regionów,
  • Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Poliski i Europy.
Struktura organizacyjna Klastra

Struktura organizacyjna Klastra

 

Pliki do pobrania

_____________

FAQ

Czym zajmuje się Klaster ICT?
Klaster został powołany w celu zintensyfikowania kontaktów pomiędzy członkami klastra, wymiany doświadczeń oraz współpracy ukierunkowanej na rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

Jak dołączyć do Klastra Wspólnota Wiedzy w zakresie Technik Informacyjnych i Telekomunikacyjnych (ICT)?
W celu przystąpienia do Klastra ICT należy dostarczyć do Biura Klastra "Deklarację woli przystąpienia do Klastra" wraz z załącznikiem. Następnie Komitet Sterujący przekaże rekomendacje Członkom Klastra dot. przystąpienia nowego partnera do Klastra.