Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (Klaster ICT) to aktywna platforma współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm z branży ICT, instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych. Zrzeszamy blisko 70 Partnerów. 

Głównym zamierzeniem Partnerów Klastra ICT jest efektywne i synergiczne wykorzystanie ich kompetencji oraz potencjału badawczo-rozwojowego dla opracowania innowacyjnych rozwiązań poprzez wspólne aplikowanie o środki na ich realizację. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są działania związane z kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych na potrzeby podmiotów gospodarczych.

Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy.

Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształcenia.

Zapraszamy wszystkich, którym innowacyjność i idee Klastra są bliskie, do przystąpienia do naszej Wspólnoty.

Cele Klastra ICT - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych:

  • Kooperacja nauki i gospodarki,
  • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach informatycznych,
  • Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Instytucji, Samorządów i Regionów,
  • Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy.
Struktura organizacyjna Klastra

Struktura organizacyjna Klastra


Pliki do pobrania

_____________

FAQ

Czym zajmuje się Klaster ICT?
Klaster został powołany w celu zintensyfikowania kontaktów pomiędzy członkami klastra, wymiany doświadczeń oraz współpracy ukierunkowanej na rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

Jak dołączyć do Klastra Wspólnota Wiedzy w zakresie Technik Informacyjnych i Telekomunikacyjnych (ICT)?
W celu przystąpienia do Klastra ICT należy dostarczyć do Biura Klastra "Deklarację woli przystąpienia do Klastra" wraz z załącznikiem. Następnie Komitet Sterujący przekaże rekomendacje Członkom Klastra dot. przystąpienia nowego partnera do Klastra.