Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Kontakt

dr hab. inż. Henryk Maciejewski, Prof. PWr
Sekretarz Komitetu Sterującego
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych
e-mail: henryk.maciejewski@pwr.edu.pl,
tel. 71 320-2681, 609 272 319
 

Biuro Klastra
Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej
Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką 
bud. D - 21, pok. 126
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 - 370 Wrocław


Jolanta Kulikowska 
tel. 71 340 78 11 
e-mail: jolanta.kulikowska@pwr.edu.pl

                                                                                                                                      
Adres do korespondencji:
Klaster - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych
Politechnika Wrocławska 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej 
Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
bud. D - 21, pok. 126
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 - 370 Wrocław 


e-mail: kontakt@ict-cluster.wroc.pl


Serwis WWW utrzymywany jest w infrastrukturze Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.