Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY (21 czerwca 2011)

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY

 Klastra ICT pod nazwą

Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

 

21 czerwca 2011 (wtorek) –  godz.11.00

s.241 /bud.A-1/ Ip.

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 -
Gmach Główny Politechniki Wrocławskiej

 

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Wspólnoty JM Rektora prof.dr hab.inż.Tadeusza Więckowskiego.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad Rady Wspólnoty.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wspólnoty z dnia 07.12.2011r.
 4. Prezentacja firm:

  ·         Firma Informatyczna STARWARE (www.starware.com.pl)
  ·         STERMEDIA Sp. z o.o.  (www.stermedia.pl)
  ·         Kancelaria Prawna LEXTRA Łuczyńska i Wspólnicy Sp.k. (www.lextra.pl)

  które zadeklarowały przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz podjęcie Uchwały w/s zgody Rady Wspólnoty na jej przystąpienie.

 5.  Zmiany w składzie członków Komitetu Sterującego Wspólnoty.
 6.  Prezentacja partnerskiego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej pt.: „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa dolnośląskiego”   -  referuje koordynator merytoryczny projektu – doc.dr inż.Jacek Oko. Prezentacja jest wprowadzeniem do konsultacji społecznych rezultatów projektu w gronie Partnerów Klastra ICT.
 7.  Informacja o wydarzeniach w Klastrze ICT w minionym okresie –  kalendarium.
 8. Sprawy różne, dyskusja robocza i wolne wnioski.

 

Zakończenie posiedzenia (około 12.30)
spotkania indywidualne Partnerów Klastra przy kawie.

AJ, 2011-06-16