Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Forum Młodzi Innowacyjni

Forum Młodych Przedsiębiorców. Młodzi Innowacyjni ma na celu stworzenie młodym, odważnym przedsiębiorcom możliwości dobitnego wyrażenia swoich uwag i opinii dotyczących przestrzeni finansowej, gospodarczej i społecznej, w której działają. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem NIE PRZESZKADZAĆ! Zależy nam, aby usłyszeć od najbardziej zainteresowanych, na jakie problemy napotykają i co ich zdaniem należy zrobić, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju gospodarczego i jak najszybciej znieść ograniczenia hamujące wdrażanie nowych rozwiązań.

Zapraszamy do udziału w Forum każdego, kto poprzez innowacyjne działania chciałby osiągnąć sukces w biznesie. Będziecie mieli nie tylko okazję do zabrania głosu w dyskusji, zadania pytań panelistom oraz skorzystania z porad naszych ekspertów, ale także skonfrontowania swoich poglądów z przedstawicielami środowisk nauki, polityki i biznesu.

Zachęcamy do zapoznanie się z broszurą infromacyjną.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie http://www.minnowacyjni.pl

AJ, 2011-05-25