Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Konferencja Inteligentnych Systemów Budynkowych

Jest to cykliczna dwudniowa impreza o charakterze seminaryjno – wystawowym, organizowana przez koło naukowe Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informatyki Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej oraz Certyfikowane Centrum Szkoleniowe KNX.

 

Program Konferencji, której temat przewodni brzmi: „Inteligentne systemy budynkowe - komfort, prestiż i ekonomia”.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.nowaeradomow.pl

AJ, 2011-05-16