Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Wykłady Profesora Joaquima Filipe z Polytechnic Institute of Setúbal w Portugalii

22.03.2011 (wtorek) godz. 14:45 Multi-Agent Systems: Theory and Application in Organization Modeling (sala 105 bud. “Z” Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

23.03.2011 (środa) godz. 12:00 Unsupervised Learning: From Single Clustering to Ensemble Methods - Wykład będzie współprowadziła Profesor Ana Fred (sala 105 bud. “Z” Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Wykłady odbędą się w ramach programu Visiting Professors,  funduszu Scientiae Wratislaviensis.

Szczegóły znajdą Państwo w pliku informacyjnym.

Wizyta Profesora J. Filipe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wiąże się również z możliwością organizacji w 2012 lub 2013 roku we Wrocławiu następujących cyklicznych konferencji międzynarodowych:

ICEIS (International Conference on Enterprise Information Systems - www.iceis.org)

ENASE (International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering – www.enase.org)

AJ, 2011-03-19