Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Propozycj współpracy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Zaproszenie na seminarium

Dodatkowyme informacje:
dr inż. Józef Janyszek – Dyrektor WCSS
tel. 71 320 24 56
e-mail: jozef.janyszek@pwr.wroc.pl

IT, 2011-02-01