Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra ICT (8.1.2010)

W części merytorycznej przedstawiono 3 prezentacje związane z tematyką "e-Zdrowie na Dolnym Śląsku". Prezentacje są dostępne w zakładce PLIKI niniejszej witryny.

IT, 2010-01-18