Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Zaproszenie na Radę Wspolnoty Klastra w dn 18.11.2008 - godz.10.00

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY

18 listopada 2008 – godz.10.00/ s.241 /bud. A-1/ Ip.

(Wybrzeże Wyspiańskiego 27 -Gmach Główny)

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Wspólnoty prof.Tadeusza Więckowskiego.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad Rady Wspólnoty.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wspólnoty z dnia 25.04.2008r.
 4. Informacja o wydarzeniach w Klastrze i propozycje Komitetu Sterującego w sprawach formalnych.
 5. Prezentacja 6 firm, które deklarują przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz podjęcie Uchwały w/s zgody RW na ich przystąpienie:
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,
  • CINTERION Wireless Modules Poland Sp. z o.o.
  • Research & Engineering Center Sp. z o.o.,
  • Telefonia DIALOG S.A. z Wrocławia,
  • TESTBEBEFIT z Wrocławia,
  • GRINN s.c. z Wrocławia.
 6. Sprawy organizacyjne związane ze zmianą przedstawiciela Samorządu Studenckiego w Komitecie Sterującym Wspólnoty.
 7. Informacja o projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą “Virtual Institute of Innovation for Business” – przedstawia prof.Jerzy Korczak z UE we Wrocławiu, Lider Grupy Roboczej 5.
 8. Prezentacja i dyskusja przygotowana przez Prezesa Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich – Pana Rafała Czerkawskiego na temat: „Możliwości i formalne wymagania związania z pozyskiwaniem dotacji z Programów Operacyjnych i innych źródeł, przez współpracujących we wspólnych projektach Partnerów Klastra”.
 9. Sprawy różne.
 10. Dyskusja robocza i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad .

it, 2008-11-14