Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Sympozjum "Sztuczna inteligencja - innowacyjne rozwiązania"

Program Sympozjum:

9:45 Otwarcie Sympozjum przez Przewodniczącego Rady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, Prorektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego

10:00 Wprowadzenie: co to jest „sztuczna inteligencja” i o czym będziemy mówić
mgr inż. Elżbieta Osakiewicz-Dołęga, Neurosoft:

 • przebieg sympozjum, tematy prezentacji
 • historia prac Neurosoftu nad SI
 • technologie bazowe i zastosowania

10:15 Analiza obrazu - NeuroCar - sztuczna inteligencja w systemach ITS
mgr Janusz Wróbel, Neurosoft:

 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów będących w ruchu
 • obwodnica Sycowa - inteligentne skrzyżowanie
 • aplikacje rozpoznawania tablic
 • detekcja zagrożeń w ruchu drogowym

10:45 – 11:15 Przerwa i spotkania przy kawie

11:15 NeuroBook – inteligentne repozytoria wiedzy
mgr inż. Cezary Dołęga, Neurosoft:

 • kompresja obrazów dokumentów
 • rozpoznawanie pisma (OCR)
 • analiza językowa i wspomaganie wyszukiwania pełnotekstowego
 • specjalizowane repozytoria wiedzy (prawo, normy, patenty)

11:55 – 12:15 Przerwa i spotkania przy kawie

12:15 NeuroVoice - synteza i analiza mowy
dr inż. Paweł Mrówka, Neurosoft:

 • synteza mowy wspomagana lingwistycznie - SynTalk
 • rozpoznawanie mowy - wyszukiwanie w zasobach audio - Videoscope

12:45 Omówienie projektów zgłoszonych w ramach Klastra (Grupa Robocza 15), mgr inż. Cezary Dołęga, Neurosoft:

 • Ortus – specjalizowane repozytorium tekstów naukowych
 • VideoCourseware - repozytorium wideogramów z wykładów
 • NeuroSafe – analiza obrazów w systemach bezpieczeństwa publicznego

13:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania

13:30 Zakończenie Sympozjum


Pełny  program sympozjum (wersja PDF do pobrania).


Sympozjum ma charakter otwarty.Andrzej Jabłoński
Sekretarz Komitetu Sterującego
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji


dodano: 29-05-2008

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi w trakcie sympozjum.

it, 2008-05-07