Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Protokół ze spotkania Rady Wspólnoty (11-12-2007)

it, 2008-04-24