Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Konferencja "INTERNET - WROCŁAW 2008"

Przewiduje się cztery główne sekcje tematyczne:

  • Zagadnienia techniczne związane z Internetem
  • Przyszłość Internetu
  • Zastosowania Internetu
  • Zagadnienia bezpieczeństwa Internet.

Dążąc do należytego zaprezentowania światowych i polskich osiągnięć oraz opinii w zakresie określonym celami i tematyką konferencji organizatorzy zapraszają wszystkich potencjalnych autorów do zgłaszania referatów. Streszczenia, na podstawie których zostanie dokonana kwalifikacja do sesji plenarnej lub sesji naukowych, powinny nie przekraczać jednej strony tekstu. Wszystkie referaty będą recenzowane. Referaty (rozdziały monografii) powinny mieć objętość minimum 8 str. maszynopisu.

W trakcie konferencji uczestnicy konferencji otrzymają zbiór slajdów każdej prezentacji.

Autorzy proszeni są o przestrzeganie następujących terminów:

  • przesłanie streszczenia: do 31 stycznia 2008 r.
  • przesłanie prezentacji referatów (Power Point): do 10 kwietnia 2008 r.
  • przesłanie pełnych tekstów rozdziałów monografii: do 1 maja 2008 r.

Streszczenia, prezentacje i pełny tekst referatów w postaci elektronicznej w formacie programu Word należy przesłać na adres miroslaw.szymanowski@pwr.wroc.pl.

Wstępna kwalifikacja referatów (na podstawie nasłanych streszczeń) zostanie przeprowadzona do dnia 28 lutego 2008r.

Jednocześnie informuję, przewidujemy zorganizowanie przy konferencji wystawy osiągnięć technicznych związanych z Internetem.

Kontakt:

w sprawach naukowych:

dr inż. Mirosław Szymanowski
tel.: 0-71 3229558; 0-71 3203077
fax: 0-71 3203070
e-mail: miroslaw.szymanowski@pwr.wroc.pl

w sprawach organizacyjnych:

inż. Zbigniew Sałamacha
tel.: 0-71 3229558; 0-71 3203076
fax: 0-71 3203070
e-mail:zbigniew.salamacha@pwr.wroc.pl

adres do korespondencji:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI i AKUSTYKI

ul. Janiszewskiego 7/9
50-372 WROCŁAW

KONFERENCJA „INTERNET – WROCŁAW 2008”

Pytania drogą elektroniczna prosimy kierować na adres: miroslaw.szymanowski@pwr.wroc.pl.

Dokładne informacje będą dostępne na stronie internetowej: http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/internet-2008.

IT, 2007-12-19