Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Posiedzenie Rady Wspólnoty - 11 grudnia 2007

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Wspólnoty, które odbędzie się 11 grudnia 2007r. o godz. 11. 30 w sali 10 D, bud. D- 20 Politechniki Wrocławskiej (przy ul. Janiszewskiego 8).

Z wyrazami szacunku

Prof. Tadeusz Więckowski
Przewodniczący Rady Wspólnoty

 

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY

11 grudnia 2007 – godz.11.30
s.10D, bud.D-20 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wspólnoty z dnia 19.10.2007r.
 3. Przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie w formie Uchwały RW treści Aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej, dotyczącego rozszerzenia ilości członków Komitetu Sterującego Wspólnoty.
 4. Sprawy organizacyjne związane z Komitetem Sterującym oraz podpisaniem Aneksu nr1 do Umowy Partnerskiej.
 5. Zgłoszenie i prezentacja nowych propozycji utworzenia Grup Roboczych. Podjęcie uchwał ws ustanowienia nowych Grup Roboczych i ich Liderów.
 6. Prezentacja firm, które deklarują przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz podjęcie Uchwały w/s zgody RW na ich przystąpienie.
 7. Informacja o inicjatywach zgłaszania i realizacji konkretnych projektów w ramach Klastra.
 8. Sprawy różne:
  • Informacja na temat użytkowania strony internetowej www.ict-cluster.wroc.pl i możliwości rozpropagowania idei Klastra.
  • Współpraca Partnerów w ramach Grup Roboczych – zgłaszanie akcesu.
 9. Dyskusja robocza i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przedświąteczne spotkanie koleżeńskie Uczestników posiedzenia.

IT, 2007-12-10