Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Laur Innowacyjności - konkurs na innowacyjne rozwiązania dla gospodarki

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ogłosiła konkurs p.n. „Laur Innowacyjności”, którego celem jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą konkursowi jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Wśród 13 kategorii konkursowych znalazły się m.in. Informatyka i oprogramowanie oraz Automatyka - a więc dziedziny bliskie członkom naszego klastra. 

Termin zgłaszania aplikacji do XII edycji Konkursu "Laur Innowacyjności" upływa 20 września 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami o konkursie, dostępnymi na stronie: https://www.laurinnowacyjnosci.pl/ . Biorącym udział w konkurscie życzymy powodzenia!

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2023-08-29