Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Ruszyły nabory w ramach programu FENG

Cel działania w ramach ścieżki SMART: 

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MMŚP) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących: 

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
  • wdrożenie wyników prac B+R, 
  • rozbudowę infrastruktury badawczej, 
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa ,
  • internacjonalizację przedsiębiorstwa,
  • podnoszenie kompetencji kadr. 

W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart?sort=default&category%5B%5D=6&term%5B%5D=1&text_search=

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2023-02-15