Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDś) to program regionalny, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Polska otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na województwo dolnośląskie, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). W obecnej perspektywie kilka dziedzin, takich jak ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, wzmacnianie tzw. „Europy społecznej” i zbliżenie do obywateli, jest szczególnie ważnych. Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli:

1.Bardziej inteligentna Europa

2.Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

3.Lepiej połączona Europa

4.Europa o silniejszym wymiarze społecznym

5.Europa bliżej obywateli  

Wskazane osie priorytetowe:

•Przedsiębiorstwa i innowacje

•Środowisko

•Transport

•Infrastruktura społeczna

•Rozwój terytorialny

•Rynek pracy i włączenie społeczne

•Edukacja

•Sprawiedliwa transformacja

•Pomoc techniczna EFRR

•Pomoc techniczna EFS+

•Pomoc techniczna FST  

Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii  

FEDś obejmować będzie dofinansowanie projektów związanych z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej, realizowanych przez jednostki naukowe (w tym uczelnie), organizacje badawcze mające wpływ na realizację inteligentnych specjalizacji regionu. Finansowany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej publicznych organizacji badawczych i jednostek naukowych obejmujący także współpracę z przedsiębiorstwami, przede wszystkim w zakresie realizacji agend badawczych wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji (https://smart.gov.pl/pl/).

Szczegóły dot. możliwości realizacji projektów w zakresie infrastruktury badawczej zostaną umieszczone w dokumentach programowych oraz w regulaminie odpowiedniego naboru, który zostanie ogłoszony w ramach FEDś.  

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska takie jak:

•Chemia i medycyna,

•Auto-Moto-Aero-Space,

•Surowce naturalne i wtórne,

•Maszyny i urządzenia

•„Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna,

•„Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna,

„Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.  

Termin złożenia fiszek upływa 3 marca 2023 r.  Więcej informacji https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2023-02-15