Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Blockchain i foresight technologiczny - warsztaty

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza członków klastra ICT  na warsztaty dotyczące technologii blockchain oraz foresightu technologicznego.

15.11.2022 r. (wtorek) - warsztaty dotyczące blockchain

Podczas warsztatu zajmiemy się przybliżeniem technologii blockchain i możliwością jej praktycznego wykorzystania do transformacji istniejących procesów i tworzenia nowych modeli biznesowych.

30.11.2022 r. (środa) - warsztaty dotyczące foresightu technologicznego

Na spotkaniu omówiona będzie kwestia foresightu technologicznego i możliwości jego praktycznego wykorzystania do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i budowania odporności klastrowych łańcuchów wartości.

Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor EuroCentrum przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Warsztaty mają charakter nieodpłatny i są skierowane do koordynatorów oraz firm będących członkami klastrów.

Zainteresowane osoby proszoje są o wypełnienie formularzy rejestracyjnych dostępnych tutaj: 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-dot-blockchain/

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/warsztat-dot-foresightu-technologicznego/

oraz zgłoszenie bezpośrednio do: justyna.teperska@fppp.gov.pl

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2022-11-08