Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Do 20 października trwa nabór wniosków na BONY NA CYFRYZACJĘ 6.2 POIR - wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Do 20 października 2021 r. można składać wnioski na dotację z działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.  Dzięki temu możliwy będzie zakup lub licencjonowanie oprogramowania, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia.

Działania mają pomóc w tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, a w konsekwencji wzmocnieniu ich konkurencyjności i odporności na kolejne kryzysy.

Preferowane w ocenie będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Instytucją pośredniczącą i organizująca konkurs dla działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ważne informacje:

  • Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi:110 mln zł
  • Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w formie pomocy de minimis.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
  • Min. wartość wydatków kwalifikowanych: 60 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 300 tys. zł (w tym 150 000 zł na sprzęt).
  • Termin składania wniosków upływa 20.10.2021 r.

Przewidywana lista kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/inteligentny-rozwoj-po-ir/dzialania-poir/bony-na-cyfryzacje-6-2-po-ir-wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji/

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-10-04