Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Staże dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej realizuje projekt „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania przez Politechnikę Wrocławską w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany jest we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

Jednym z zadań projektu jest realizacja wysokiej jakości 100 staży zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych z kierunku Cyberbezpieczeństwo. Na każdego stażystę przypadają 3 miesiące stażu w łącznym wymiarze 360 godzin (min. 20 godz. stażu tygodniowo). W projekcie przewidziano wynagrodzenie dla stażysty, ubezpieczenie, koszty medycyny pracy (opłaca Politechnika Wrocławska ze środków projektu) oraz opiekę pracownika ze strony Pracodawcy.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, wskazanym i preferowanym sposobem przeprowadzenia staży jest forma zdalna lub hybrydowa (stacjorana+zdalna).

Projekt trwa do marca 2023 roku. Więcej informacji na stronie www.cyberbezpieczenstwo.pwr.edu.pl

Firmy zainteresowane udziałem w programie stażowym proszę o kontakt: Dorota.Taraszewska-Zalipska@pwr.edu.pl   

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-04-24