Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

"Kolumbia i Peru - możliwości dla polskich przedsiębiorców" - webinarium 19.01.2021 r.

Podczas jutrzejszego seminarium: Kolumbia i Peru - możliwości dla polskich przedsiębiorców, zaproszeni eksperci omówią sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Planowane seminarium jest efektem współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Krajową Izbą Gospodarczą, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polsko-Latynoamerykańską Radą Biznesu oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-01-18