Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Tylko do końca grudnia 2020 r. dofinasowanie usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) w obszarze IT

To już ostatnie dni na skorzystanie z dofinansowania szkoleń dla pracowników mikro, MŚP i dużych przedsiębiorstw w dziedzinie IT w ramach Działania 2.21 POWER (wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji). W praktyce oznacza to, że jeśli wskutek obecnej sytuacji (pandemii) pracodawca widzi konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników (dot. także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - samozatrudnienie), może skorzystać z tej formy pomocy.

W skrócie: 

  • dofinansowanie może wynieść od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej (np. szkolenia);
  • maksymalna kwota dofinansowania na osobę wynosi 6800 PLN netto;
  • cel projektu: walka z negatywnymi skutkami koronawirusa w wybranych sektorach (w tym IT) 
  • spodziewany efekt - podniesienie kompetencji przedsiębiorców/pracowników i zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych w zakresie walki z negatywnymi skutkami koronawirusa w sektorze IT;
  • kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie IT -  projekty skierowane są do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z siedzibą na terenie całej Polski; przedsiębiorca prowadzący działalność określoną w PKD w sekcji J - Informacja i Komunikacja pod numerami J.58.2, J.62, J.63.1;
  • do kiedy złożyć należy wniosek:  do 11 grudnia 2020 r.(optymalnie, ze względu na formalności); oficjalnie do 31 grudnia, przy czym firma pośrednicząca pozostawia sobie 20 dni na rozpatrzenie wniosku;
  • kiedy należy skorzystać z usługi rozwojowej: pierwszy kwartał 2021 r. 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u operatora, działającego w imieniu PARP pod tel. +48 22 208 23 73, kom. +48 503 455 204 e-mail: itakademia@cts.com.pl lub w biurze klastra ICT, pod nr tel. kom. +48 783 221 103.

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2020-12-04