Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

ZAPROSZENIE NA V KONGRES KLASTRÓW POLSKICH, WARSZAWA W DNIACH 9-10 WRZEŚNIA 2019

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie serdecznie zapraszam do udziału w V KONGRESIE KLASTRÓW POLSKICH, który odbędzie się w dniach 9-10 wrzenia 2019 r. w Warszawie.

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w V Kongresie oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Warszawie, na którym będą poruszane zagadnienia z trzech obszarów tematycznych – samorządu, biznesu i nauki. W załączeniu agendy Kongresu oraz Szczytu.

V Kongres Klastrów Polskich

9-10 września 2019, Warszawa

miejsce: Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa

wydarzenie towarzyszące (panele odbywają się równolegle)

Regional and Economic Diplomacy Summit, Poland 2019

 Temat przewodni Kongresu Klastrów Polskich:

„Dla siebie, czy dla innych”?
Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy (innowacje, nowe technologie, współpraca gospodarcza we wiodących obszarach przemysłu i usług. Inteligentne specjalizacje europejskie, krajowe i regionalne)

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych”? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Opracowana pod kierunkiem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to dokument kluczowy dla przyszłego rozwoju gospodarki Polski i jej regionów, naturalnym jest więc, że tegoroczna dyskusja uczestników Kongresu będzie toczyła się wokół możliwej roli Klastrów i ich uczestników w implementacji Strategii w najbardziej innowacyjnych branżach. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia) prowadzona jest wspólna rejestracja na oba wydarzenia. 
Strona Szczytu REDS2019 w przygotowaniu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: summit@mpit.gov.pl

W treści wiadomości prosimy podać następujące dane kontaktowe:
-Imię i nazwisko uczestnika,
-Firma/organizacja
-adres e-mail, telefon kontaktowy

Po uruchomieniu strony wydarzenia, osoby które zarejestrowały się poprzez adres mailowy summit@mpit.gov.pl otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Wyrażając nadzieję Państwa udział w wydarzeniu,

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Krystowski

Prezes Zarządu
Związek Pracodawców Klastry Polskie

, 2019-07-04