Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Dziesięciolecie Klastra

Szanowni Państwo - Partnerzy w Klastrze ICT

Dokładnie 10 lat temu, 5 czerwca 2007 roku, w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej została podpisana Umowa Partnerska powołująca do życia nasz Klaster ICT o nazwie Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych. To było znaczące wydarzenie dla wszystkich 25 Członków Założycieli oraz Politechniki Wrocławskiej; jako koordynatora i animatora inicjatywy klastrowej, dające początek ciekawej i ważnej drogi dla całej obecnej społeczności naszego Klastra. W tym okresie miały miejsca ważne przedsięwzięcia i wydarzenia o wspólnym mianowniku określającym wartości innowacyjności i kreatywności, będące często katalizatorem wzajemnych kontaktów biznesowych oraz synergii nauki, biznesu i organizacji samorządowych.
Mam zaszczyt i przyjemność, w imieniu Przewodniczącego Rady Wspólnoty - Pana Prof. dra hab. inż. Tadeusza Więckowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Sterującego Wspólnoty - Pana Prof. dra hab. inż. Czesława Smutnickiego przesłać Państwu podziękowania za wspólne lata uczestnictwa w Klastrze ICT i życzenia, aby w przyszłości Klaster był dla Państwa źródłem owocnych idei i współdziałania.

Z seredcznymi pozdrowieniami
Andrzej Jabłoński
Sekretarz Komitetu Sterującego Wspólnoty
Klaster ICT

P.S.
Dedykowane Sympozjum związane z naszą 10-tą Rocznicą zostało przeniesione na październik 2017 r. Ze względu na koncentrację innych konferencji w czerwcu pierwotne plany musiały być zmienione. Szczegóły będę podawał na bieżąco.

, 2017-06-05