Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Promocja branży ICT podczas Dni Polskich w Turynie

Jest to inicjatywa, dotycząca głównie prezentacji w Piemoncie nowych technologii i gospodarki, ale przewidująca również współpracę akademicką, naukową i wydarzenia kulturalne.

W trakcie jej trwania, oprócz szeregu imprez kulturalnych, 7 listopada 2013 roku, podczas seminarium promocyjnego odbędzie się prezentacja wystawy polskich nowych technologii oraz promocja polskiego sektora ICT. Po zaplanowano spotkania B2B miedzy polskimi a włoskimi przedsiębiorcami.

Instytucje otoczenia biznesu sektora ICT w Piemoncie, w szczególności organizacje Torino Wirelless oraz TOSM wykazały duże zainteresowanie spotkaniem z przedstawicielami polskich firm informatycznych. Strategicznym partnerem przedsięwzięcia będzie Turyńska Izba Handlowa.

Krajowa Izba Gospodarcza, która od dawna współpracuje z Regionem Piemontu, zaproponowała zorganizowanie misji gospodarczej dla zainteresowanych udziałem polskich firm z sektora ICT w ramach Dni Polskich w Turynie.

Przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm istnieje możliwość dofinansowania kosztu udziału w Misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.). Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą (max 8 000 zł/na firmę).

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora projektu Krajowej Izby Gospodarczej najpóźniej do dnia 14 czerwca 2013 r. kontakt: Elżbieta Wojtas - tel:  22 6309752,  fax: 22 828 41 99, e-mail: ewojtas@kig.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w imprezie promocyjnej w Turynie i zachęcamy do promocji polskiego sektora ICT w Piemoncie.

Zespół Klastra ICT

Monika Bobnis, 2013-06-05