Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Obrady Rady Wspólnoty - 19.10.2007

Szanowni Państwo


Partnerzy Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

 
Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, które odbędzie się 19 października br. o godz. 9.00 w sali 241 (Sala Senatu) Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1, przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27).

Z wyrazami szacunku

Prof. Tadeusz Więckowski
Przewodniczący Rady

 

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY
19 października 2007

 1. Otwarcie obrad.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu posiedzenia Rady Wspólnoty z 11.07.2007r.
 3. Omówienie dotychczasowych Grup Roboczych:
  • przedstawienie tematyki Grup Roboczych,
  • przedstawienie Liderów Grup Roboczych,
  • zgłaszania deklaracji uczestnictwa w Grupach Roboczych przez pozostałych Partnerów.
 4. Zgłoszenie i ewentualna prezentacja nowych propozycji utworzenia Grup Roboczych.
 5. Prezentacja firm, które deklarują przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji i uchwała w/s zgody RN na przystąpienie.
 6. Sprawy różne:
  • Prezentacja roboczej wersji strony WWW Wspólnoty i dyskusja,
  • Informacja o inicjatywach zgłaszania konkretnych projektów w ramach Klastra.
 7. Sprawy organizacyjne związane z Radą Wspólnoty i Komitetem Sterującym.
 8. Dyskusja robocza i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

IT, 2007-10-15