Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Trusted Information Consulting Sp. z o.o. w Warszawie

Trusted  Information  Consulting  Sp. z o.o. w Warszawie

Trusted Information Consulting działa od 1995 roku.

Trusted Information Consulting (TICONS) jest profesjonalną firmą doradczą specjalizującą się w tematyce szeroko rozumianego Bezpieczeństwa Informacji (w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz fizycznego) i Elektronicznej Administracji.

TICONS skupia grupę wysoko wykwalifikowanych konsultantów i inżynierów, którzy pomagają w opracowaniu strategii bezpieczeństwa adekwatnej do wybranego modelu organizacyjnego

TICONS wspiera firmy i jednostki administracji publicznej w opracowywaniu strategii ochrony informacji, projektowaniu polityki bezpieczeństwa i analizie systemów ukierunkowanej na ochronę przetwarzanej informacji. Doradza przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji w złożonych środowiskach informatycznych. Przeprowadza profesjonalne audyty bezpieczeństwa zgodne z dobrą i przyjętą na świecie praktyką i według obowiązujących norm, obejmujące swoim zakresem ocenę polityki bezpieczeństwa, rozwiązań proceduralnych, sieci i systemów informatycznych oraz zgodności z przepisami prawa. Zakres audytów jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta i dostarcza cennych informacji o skuteczności stosowanych środków bezpieczeństwa.

TICONS projektuje i implementuje rozwiązania oparte na Infrastrukturze Klucza Publicznego. Działania obejmują w tym zakresie budowę dedykowanych centrów certyfikacji, zabezpieczanie systemów opartych o PKI oraz systemy autoryzacji wykorzystujące PKI. W ofercie znajdują się również kompleksowe systemy wytwarzania i personalizacji bezpiecznych dokumentów identyfikacyjnych.

TICONS projektuje i wdraża systemy zabezpieczeń informatycznych takie jak systemy ochrony antywirusowej, systemy prewencji intruzów (IPS), systemy FireWall, bezpieczne połączenia (VPN, SSL), systemy kopii bezpieczeństwa. Buduje systemy bezpiecznego obiegu dokumentów elektronicznych.

TICONS oferuje przeprowadzenie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zastosowań mechanizmów PKI i podpisu elektronicznego.

Trusted Information Consulting Sp z o.o.

ul. Domaniewska 41 A, Budynek Galaxy
02-672 Warszawa,

tel.: (22) 874 38 70,
faks: (22) 874 38 71

e-mail: ticons@ticons.pl
WWW: www.ticons.pl