Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.