Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Uniwersytet Wrocławski

Strona główna - Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski należy do grona dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce - jesteśmy Uczelnią Badawczą. Otrzymujemy dodatkowe finansowanie, dzięki któremu możemy szczególnie zadbać o studentki i studentów oraz kadrę naukową. Tworzymy programy stypendialne, fundujemy granty, rozszerzamy ofertę w języku angielskim i zmniejszamy liczebność podczas zajęć - wszystko po to, by jeszcze lepiej uczyć, współtworzyć i odkrywać. 

Kontakt:

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław