Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

e-Zdrowie na Dolnym Śląsku

W dniu 8.1.2010 odbyło się posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra ICT zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. Rada Wspólnoty wyraziła zgodę na przystąpienie do Klastra kolejnych 8 nowych Partnerów. W części merytorycznej przedstawiono 3 prezentacje związane z tematyką "e-Zdrowie na Dolnym Śląsku".

prezentacja 1: Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny
prezentacja 2: PRAKTYCZNE ASPEKTY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW NOWYCH, NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
prezentacja 3: Projekty Rozwojowe ITG dla Służby Zdrowia
prezentacja 4: Portal społecznościowy miejsce i rola