Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 12

Informacja o Grupie Roboczej GR12 Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Temat GR: Materiały i Struktury dla Fotoniki

instytucja zgłaszająca GR: Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej

osoba zgłaszająca GR/stanowisko: Jan Misiewicz, e-mail: Jan.Misiewicz@pwr.edu.pl, telefony: 71 320 27 36

lider: prof. Jan Misiewicz (Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii, Politechnika Wrocławska)

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

Celem Grupy Roboczej jest wspomaganie rozwoju technologii oraz badań w zakresie materiałów i struktur przyrządów przeznaczonych do zastosowań w fotonice.

Przewiduje się następujące obszary działań:

Struktury półprzewodnikowe:

Rozbudowa bazy technologicznej i badawczej prowadząca do opracowania metod wytwarzania emiterów i czujników promieniowania elektromagnetycznego w zakresie okien telekomunikacyjnych, UV + VIS oraz zakresu terahercowego.

Światłowody i struktury światłowodowe:

Rozwój technologii wytwarzania światłowodów konwencjonalnych i fotonicznych, a także światłowodowych elementów fotonicznych przeznaczonych do zastosowań w telekomunikacji i metrologii optycznej (we współpracy z UMCS w Lublinie).

Materiały organiczne:

Wytwarzanie i badania materiałów przeznaczonych do optycznego przetwarzania i składowania informacji, dynamicznej holografii, sterowanych światłem przełączników optycznych, optyki adaptacyjnej.

Nanokryształy i nanoproszki:

Rozwój technologii otrzymywania takich materiałów przeznaczonych do zastosowań fotonicznych.

Technologie laserowe:

Wytwarzanie i aplikacje:

  • wzmacniaczy i laserów światłowodowych na zakresy telekomunikacyjne i inne,
  • oraz systemów metrologii i interferometrii laserowej.