Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 9

Informacja o Grupie Roboczej (GR 9)
„Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne”
Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Temat GR: Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne.

instytucja zgłaszająca GR: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

lider: dr hab. inż. Kamil Staniec (Wydział Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej)

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

Głównym celem grupy będzie zbudowanie bezprzewodowej infrastruktury teleinformatycznej obejmującej zarówno większe i średnie miasta jak i tereny wiejskie na terenie Dolnego Śląska.

Celami, jakie stawia sobie Grupa Robocza, wraz z etapami prac, obejmują:

  1. Badanie stopnia penetracji Dolnego Śląska przez bezprzewodowe systemy teleinformatyczne – identyfikacja potrzeb
  2. Wybór (poprzez pomiary i symulacje) kluczowych technik szerokopasmowej transmisji mogących zaspokoić potrzeby różnych rejonów Dolnego Śląska
  3. Analiza współpracy różnych technik transmisyjnych w warunkach sieci heterogenicznych (np. WiMAX, WLAN)
  4. Wdrożenie pilotażowych sieci do bezprzewodowej transmisji danych w wybranych miastach Dolnego Śląska
  5. Zbudowanie infrastruktury pomostowej pomiędzy bezprzewodowymi sieciami teleinformatycznymi (radiolinie WiMAX) zainstalowanymi w poszczególnych miastach Dolnego Śląska
  6. Rozbudowa połączonej sieci teleinformatycznej na tereny o dotychczas niepełnej lub całkowicie nieobecnej infrastrukturze teleinformatycznej (na podstawie identyfikacji potrzeb, wymienionej w pkt. 1.)