Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 2

Informacja o Grupie Roboczej (GR 2) Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

 

Temat GR: Kształcenie w zakresie ICT na Dolnym Śląsku „e-edukacja”

instytucja zgłaszająca GR: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

osoba zgłaszająca GR/stanowisko: Patryk Wild (Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego)
e-mail: patryk.wild@umwd.pl telefony: 71 776 93 58

lider: vacat

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

Celem Programu Dolnośląska e-Szkoła jest opracowanie i wdrożenie projektu sprawnego posługiwania się technologią informacyjną w środowisku szkolnym poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (sieci radiowych, komputerów przenośnych, systemów interaktywnych), odpowiedniego przygotowania nauczycieli oraz utworzenia elektronicznych materiałów i środowisk uczenia się. Na etapie pilotażowym projektu odpowiednie wyposażenie technologiczne uzyska kilkadziesiąt dolnośląskich szkół.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szkołach biorących udział w Programie umożliwią:

  • swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole i spoza szkoły
  • korzystania z komputerów nie tylko w wydzielonych miejscach i pracowniach
  • jednoczesną aktywność wszystkich uczniów podczas zajęć

Natomiast wszyscy dolnośląscy uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać z usług i zasobów platformy e-learningowej przewidzianej w tym Programie. Jej powstanie pozwoli na pełną personalizację dostępu i zawartości, współpracę różnych grup użytkowników, interakcję. W szczególności, każdy użytkownik platformy powinien mieć możliwość utworzenia i przechowywania na platformie własnych zasobów elektronicznych tzw. e-portfolio. Ponadto platformy elektroniczne powinny wspierać ustawiczne kształcenie się zarówno uczniów, jak i personelu szkoły, w tym głównie nauczycieli. Możliwe również będzie zastosowanie w szkołach i organach prowadzących nowoczesnych narzędzi elektronicznego zarządzania placówkami oświatowymi.

Przygotowywany projekt pozwoli również na zintegrowanie wdrożonych już rozwiązań, w szczególności bibliotecznego systemu ALEPH oraz Dolnośląskiego Systemu Informacji Zawodowej.