Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 14

Informacja o Grupie Roboczej (GR14)
Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

 

Temat GR: OPRACOWANIE STANDARDÓW ZDALNEGO NAUCZANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH OCZEKIWANIA PRZEMYSŁU

instytucja zgłaszająca GR: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki

osoba zgłaszająca GR/stanowisko: prof. dr hab. Leszek Pacholski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, e-mail: Leszek.Pacholski@ii.uni.wroc.pl, tel. 71 375 78 23

lider: dr inż. Leszek Grocholski, (Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski)

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

GŁÓWNY CEL: 

OPRACOWANIE STANDARDÓW ELASTYCZNEGO SYSTEMU ZDALNEGO NAUCZANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO OCZEKIWANIA PRZEMYSŁU.

SPODZIEWANE PROJEKTY:

Opracowanie zmian programu kształcenia na kierunkach informatycznych wyższych uczelni tak, aby lepiej odpowiadał on potrzebom firm przemysłowych.

Ustalenie standardów zdalnego nauczania przedmiotów informatycznych przygotowującego do pracy w przemyśle.

Przygotowanie rozszerzeń programów nauczania i wprowadzenie nowych kursów o tematyce:

  • bezpieczeństwo i ochrona danych,
  • testowanie oprogramowania i systemów,
  • utrzymanie aplikacji i wsparcie użytkowników,
  • zarządzanie projektami,
  • najlepsze praktyki IT,
  • podejście procesowe w zarządzaniu usługami IT,
  • zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem,

Zaprojektowanie i wdrożenie standardu platformy informatycznej: sprzętu i oprogramowania dla zdalnego nauczania technologii informatycznych na potrzeby przemysłu.

Opracowanie materiałów dydaktycznych do zdalnego nauczania przedmiotów informatycznych na potrzeby przemysłu.