Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

SPOTKANIE 02.02.2012 - ROZWÓJ TELEMEDYCYNY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Tematem przewodnim spotkania będą innowacyjne technologie i usługi w ochronie zdrowia, a więc systemy i usługi telemedyczne.

Zaproszenie jest kierowane do osób, które swoje zainteresowania jaki i doświadczenie zawodowe wiążą z rozwojem i wdrażaniem systemów oraz usług telemedycznych na różnym etapie.

Celem spotkania jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, podjęcia dyskusji oraz  nawiązania współpracy między uczestnikami zainteresowanymi rozwijaniem systemów i usług telemedycznych, stymulując tym samym rozwój telemedycyny na Dolnym Śląsku.

Spotkanie będzie skupione głównie na zagadnieniach związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych, rozwojem systemów telemedycznych, rozwojem świadczonych usług telemedycznych, finansowaniem projektów innowacyjnych, organizacyjno-prawnymi aspektami projektów telemedycznych, ochroną własności intelektualnej, przetwarzaniem danych osobowych, bezpieczeństwem przesyłu danych jak również wdrażaniem projektów telemedycznych.

Istnieje możliwość zaprezentowania własnych projektów, związanych z telemedycyną. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorami do 15.01.2012 r.

Serdecznie zapraszamy do współkreowania tego wydarzenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26.01.2012 r. na adres kontakt@networksunrise.pl.

Monika Jędrzejczak, 2012-01-12