Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Innowacyjność Dolnego Śląska - stan obecny i prespektywy

Konsorcjum w składzie Politechnika Wrocławska-Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowało proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD). W pracach nad RSI WD wraz z zespołem wykonawczym uczestniczyło ponad 50 ekspertów z regionu, reprezentujących najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, w tym m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, sieci gospodarcze.

W wyniku kilkumiesięcznych prac powstały dokumenty: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014.   Dziś mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji podsumowującej aktualizację RSI WD pt. „Innowacyjność Dolnego Śląska – stan obecny i perspektywa zmian", która odbędzie się 17 czerwca 2011 r. we Wrocławiu (program). Podczas konferencji eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Zespołu Wykonawczego podsumują prace nad aktualizacją RSI WD, przedstawią plan jej realizacji, a także wskażą przedsiębiorcom źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć na najbliższe lata. Twórcze myślenie to podstawa działania na konkurencyjnym rynku, dlatego będą Państwo mieli okazję wysłuchać również referatu prof. Jana Kocha - dyrektora WCTT - "Kreatywność podstawą innowacji" .   Jednym z punktów programu jest także uroczyste wręczenie przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego pamiątkowych statuetek członkom Grup Roboczych, uczestniczącym w pracach nad strategią.  

Gorąco Państwa zachęcamy do uczestnictwa!  

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) na adres: wctt@wctt.pllub faksem na numer 71 320 3948. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.  

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2011 r.


O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela:Jolanta Litwin, WCTT, tel. 71 320 3318, e-mail: wctt@wctt.pl

AJ, 2011-06-04