Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing szansą rozwoju w Unii Europejskiej

Organizatorami Konferencji są Zachodnia Izaba Gospodarcza, Kancelaria Prawna Lextra, Enterprise Europe Networks przy  Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Głównym patronem Konferencji jest Impel Business Solutions.

Celem Konferencji jest propagowanie nowoczesnych technologii w informatyzacji, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Organizatorzy chcą popierać rozwój przedsiębiorczości i wiedzy, a także mówić o innowacjach i możliwościach jakie daje rynek. Poprzez Konferencję propagują rozwój społeczno-gospodarczy Europy.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wysokiej klasy ekspertów z takich dziedzin jak m.in. IT, Outsourcing, Prawo, Zarządzanie, Bankowość. Planowany panel dyskusyjny da zaś niepowtarzalną możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Na Konferencji zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń zastosowanych w praktyce. Przekazane zostaną również informacje w pigułce na temat innowacji w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także wsparcia ze strony Unii Europejskiej w ramach programów ramowych i Strategii Europa 2020.

Konferencja jest skierowana do firm, które stoją przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowego lub modernizacji istniejącego systemu informatycznego. Proces informatyzacji przedsiębiorstwa powinien uwzględniać racjonalną inwestycję w oprogramowanie, które dopasowane jest do potrzeb danej firmy lub instytucji. Obecnie jednym z kryteriów oceny wartości przedsiębiorstwa jest jakość jego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie.

Konferencja uwzględnia także aspekt ryzyka i możliwości ochrony przed nim, związanego z wdrożeniem takiego oprogramowania. 

Aspekty wdrożenia nowoczesnej techniki informatycznej:

  • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie
  • Usprawnienie obsługi klientów
  • Zwiększenie kontroli nad finansami
  • Zmniejszenie zapasów
  • Skrócenie cyklu dostaw
  • Zmniejszenie zaangażowania finansowego w środki obrotowe
  • Podążanie za nowościami rynkowymi

 

Grupa docelowa konferencji:

  1. Właściciele firm planujący zastąpić „stary” system informatyczny nowym systemem zintegrowanym, jednocześnie sprostać nowym wyzwaniom rynkowym.
  2. Kadra zarządzająca, menedżerowie odpowiedzialni za projekty i koncepcje biznesowe, rozwój przedsiębiorstw.
  3. Menedżerowie zarządzający komunikacją w przedsiębiorstwie, nadzorujący prawidłowe funkcjonowanie procesów w poszczególnych działach.

Organizatorzy zapewniają 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie, do dnia 04.03.2011,wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres  biuro@zig.pl lub faxem na numer 71 795 06 57.  

Ilośc miejsc ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

Forumularz zgłoszeniowy
Program konferencji

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji
na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa

AJ, 2011-03-01