Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra ICT

W programie m.in. głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie nowego Partnera, część merytoryczna związana z działalnością Partnerów Klastra i możliwość nieformalnych rozmów przy kawie.

Protokół z minionego posiedzenia RW oraz szczegółowy program obrad zostanie wysłany do Państwa w przyszłym tygodniu.

Z pozdrowieniami
Andrzej Jabłoński

Sekretarz Komitetu Sterującego
Klastra ICT

IT, 2010-11-25