Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Czesko-Polskie Innowacje - WARSZTAT DLA FIRM Z BRANŻY ICT - Szczawno-Zdrój 25.11.2010

 

Czesko-Polskie Innowacje / Česko-Polské Inovace


 WARSZTAT DLA FIRM Z BRANŻY ICT / WORKSHOP PRO ICT SPOLEČNOSTI

25 listopada 2010 roku / 25. listopadu 2010

Dolnośląski Park Technologiczny / Dolnoslezský Technologický Park

Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska 2
 Szanowni Państwo,

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w warsztacie realizowanym w ramach projektu pn. Česko-polský inovační portál / Czesko-polski portal innowacyjny.

Warsztat jest przeznaczony dla firm z branży teleinformatycznej. W ramach warsztatu przewidziane są dwa bloki tematyczne "AKADEMIA UMÓW IT" oraz "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I JEJ BEZPIECZEŃSTWO".

Przewidziana jest również prezentacja na temat Sieci Centrów Innowacji Microsoft w Polsce i w Czechach oraz HIT KLASTR'a (www.hitklastr.cz) z Republiki Czeskiej.

 Z tego też względu zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą nie tylko o uczestnictwo w wydarzeniu, ale również o przeprowadzenie kilku-minutowej prezentacji na temat Klastra - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Mam również prośbę o rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu wśród członków Państwa Klastra.

W warsztacie uczestniczyć będą przedsiębiorcy i instytucje z Republiki Czeskiej, związane z branżą teleinformatyczną, tak więc poza pozyskaniem wiedzy, możliwe będzie nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami ze strony czeskiej.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy PROGRAM wydarzenia.

Warsztat jest organizowany w dniu 25 listopada 2010 roku w Dolnośląskim Parku Technologicznym (www.t-park.pl) w Szczawnie-Zdroju.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 22 listopada 2010 roku na adres poczty elektronicznej: czeplinn@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

Udział w warsztacie jest nieodpłatny.

IT, 2010-11-25