Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Advanced Information Technologies for Management AITM'2010

W czasie konferencji zaplanowano dwa wystąpienia wiodące: prof. Frederica Andresa z National Institute of Informatics w Tokio, nt. "XBRL Topic Maps Challenges for Business Semantic Management" oraz prof. Damiena Magoniego z Uniwersytetu w Bordeaux, nt. "An Overlay Architecture for Achieving Total Flexibility in Internet Communications". Ponadto w czterech sesjach tematycznych zostaną wygłoszone referaty przedstawiające najnowsze zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu, przygotowane przez przedstawicieli uniwersytetów i politechnik z Lipska, Brunszwiku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Dodatkowo przewidziano prezentacje firm współpracujących z Instytutem Informatyki w realizacji grantów badawczych: Neurosoft z Wrocławia i Bezpieczne.it z Warszawy.

Przewodniczący AITM'2010
Prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak


Udział w obradach konferencji dla pracowników, doktorantów i studentów UE jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o przekazanie deklaracji udziału do dnia 19.11.br. do sekretariatu KTI - tel./faks 3680376 albo e-mail: zif_ti@ue.wroc.pl

Miejsce obrad: budynek Z, sala 105

Prosimy zapoznać się z  programem konferencji AITM'2010.

Więcej informacji o konferencji na jej stronie domowej http://ntiz.ue.wroc.pl/

IT, 2010-11-24