Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra ICT

Prezentacje są udostępnione na witrynie Klastra: www.ict-cluster.wroc.pl w zakładce PLIKI.

W przerwie przy kawie Partnerzy przeprowadzili wiele nieformalnych rozmów, nawiązujących do wspólnych przedsięwzięć. Przedstawiono również informację na temat wyników konkursu na utworzenie Węzłów Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. (KIC EIT).

Rada zaakceptowała wnioski ośmiu nowych Partnerów, deklarujących przystąpienie do naszego Klastra. Podpisanie umów z nowymi Partnerami Klastra zaplanowano na 19 lutego br.

AJ, 2010-02-01