Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Informacje z posiedzenia Rady Wspólnoty (18.11.2008)

W części informacyjnej prof. Jerzy Korczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Lider GR5, przedstawił innowacyjną koncepcję Wirtualnego Instytutu (www.viib.ue.wroc.pl) do wspólnego prowadzenia badań.

W części prezentacyjnej Pan Rafał Czerkawski - Prezes Centrum Wspierania Projektów Europejskich (Partner Klastra) wygłosił interesujący wykład pt. "Możliwości i wymagania związania z pozyskiwaniem dotacji na innowacje i inwestycje w przedsiębiorstwach”. Plik z tą ciekawą prezentacją jest dostępny w witrynie Klastra www.ict-cluster.wroc.pl.

Andrzej Jabłoński
Sekretarz Komitetu Sterującego Wspólnoty

it, 2008-11-21