Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY (25 kwietnia 2008)

 • Otwarcie obrad.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wspólnoty z dnia 11.12.2007r.
 • Informacja o wydarzeniach formalnych we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji:
  • Podpisanie umowy z nowymi Partnerami Klastra: Zespołem Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu oraz SIEMENS ENTERPISE COMMUNICATION w Warszawie,
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Wspólnoty Wiedzy i Innowacji,
  • Zmiana logo KLASTRA
 • Sprawy organizacyjne związane z Komitetem Sterującym.
 • Prezentacja innowacyjnych firm, które deklarują przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz podjęcie Uchwały w/s zgody Rady Wspólnoty na ich przystąpienie:
 • Transition Technologies SA z Warszawy ( www.tt.com.pl ),
 • CMS Mirage Sp. z o.o. z Wrocławia (www.cmsmirage.pl ),
 • NQI Polska Sp. z o.o. z Raszyna ( www.nqicorp.com ),
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Uczelni Wrocławskich „PUWR”
 • Prezentacja przygotowana przez Lidera Grupy Roboczej nr 10 - prof.Czesława Smutnickiego pt: "Systemy bezpieczeństwa publicznego. Stan obecny i kierunki rozwoju."
 • Sprawy różne:
 • Informacja o przygotowaniach do Konferencji INTERNET-WROCŁAW 2008,
 • Informacja o przygotowywanym na 16 maja 2008 przez NEUROSOFT Sp. z o.o. i KLASTER Sympozjum na temat „SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE
 • Informacja o udziale Klastra w Konferencjach (Konferencja Samorządów Studenckich – Źródła finansowania i rozwoju samorządów studenckich; Wrocławskie Dni Informatyki – IT Days 2008)
 • Informacja na temat użytkowania strony internetowej www.ict-cluster.wroc.pl
 • Inne zgłaszane przez Partnerów Klastra
 • Dyskusja robocza i wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

it, 2008-04-24