Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Posiedzenie Rady Wspólnoty (25 kwietnia 2008)

Szanowni Państwo Partnerzy Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Wspólnoty - Pana prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, serdecznie zapraszam pełnomocnych Przedstawicieli Partnerów Wspólnoty, Liderów Grup Roboczych i Członków Komitetu Sterującego Wspólnoty na posiedzenie Rady Wspólnoty Wiedzy  i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, które odbędzie się 25 kwietnia 2008 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 329 Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1, II piętro przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27).

Program posiedzenia obejmuje między innymi:

  • przyjęcie protokołu z poprzedniej Rady Wspólnoty,
  • informację o działalności Grup Roboczych,
  • prezentację Lidera 10-tej Grupy Roboczej- prof.Czesława Smutnickiego pt: "Systemy bezpieczeństwa publicznego. Stan obecny i kierunki rozwoju.",
  • przedstawienie wniosków kolejnych Firm, o przyjęcie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji,
  • sprawy organizacyjne Komitetu Sterującego,
  • sprawy różne.

Jednocześnie pragnę powiadomić, że szczegółowy program obrad Rady Wspólnoty zostanie przesłany do Państwa w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniami
Andrzej Jabłoński - Sekretarz Komitetu Sterującego Wspólnoty

it, 2008-04-15