Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

8. Uruchomienie naboru wniosków w ramach priorytetu 1 i 2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe informacje, w tym m.in. wzory wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, przewodnik po kryteriach dla następujacych działań/poddziałań:
1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight,
1.3.1 Projekty rozwojowe,
1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R,

 

2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,
2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,
2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,

zostały zamieszczone odpowiednio w:

oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/Dokumenty/Wzory+umow+o+dofinansowanie/
Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w siedzibie MNiSW w pokoju 303, w dni robocze w godz. 8.15 – 16.15 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Funduszy Europejskich
00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pokój 303

Pytania prosimy kierować telefonicznie: (22) 52 92 304, 52-92 589, 52 92 310, 52 92 381, 52 92 375, 52 92 367 lub na adres e-mail: poig21-22@nauka.gov.pl

IT, 2008-02-26