Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Sympozjum INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYNE

W załączeniu PROGRAM Sympozjum.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na to interesujące Sympozjum, które odbędzie się 22 lutego 2008r. (piątek) w godzinach 9.45 – 14.00 w sali 10D budynku D-20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu.

W przerwach serwowane będą gorące i zimne napoje.

Sympozjum jest adresowane do wszystkich zainteresowanych najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a w szczególności ich realnymi aplikacjami i wdrożeniami w strukturach miast, instytucji, Uczelni i przedsiębiorstw.

Proszę o emailowe zgłoszenie przewidywanej ilości Uczestników na niżej podany adres Działu Nauki Politechniki Wrocławskiej i Biura Klastra. Nie ma ograniczeń w ilości zgłoszonych Uczestników. Udział w Sympozjum jest nieodpłatny.

Z serdecznymi pozdrowieniami

dr inż. Andrzej Jabłoński

Sekretarz Komitetu Sterującego
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych
i Komunikacyjnych

______________________________________________________

Dane kontaktowe do Organizatorów Sympozjum:

Klaster – Wspólnota Wiedzy i Innowacji:

mgr Małgorzata Olesiak
adres email: malgorzata.olesiak@pwr.wroc.pl
telefon: 071 320-2270

Siemens Enterprise Communication

mgr inż. Jacek Zimny
telefon: 0602 410 783

Andrzej Jabłoński, 2008-02-07