Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Pierwsze spotkanie 1 Grupy Roboczej

Grupie przewodniczy Pan Patryk Wild, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia dotyczące strategii budowy i eksploatacji dolnośląskiej sieci szerokopasmowej. Na spotkanie Grupy Roboczej zapraszam Wszystkich Partnerów, którzy pragną uczestniczyć i tworzyć Pierwszą Grupę Roboczą "Infrastruktura i systemy informatyczne Regionu Dolnośląskiego".

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt e-mailowy: tomasz.nowicki@umwd.pl , lukasz.dudzinski@umwd.pl lub telefoniczny: (071) 347- 80-50.

Katarzyna Królak
Asystent Patryka Wilda
Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
tel. (071) 776 91 18, fax (071) 776 90 59
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

it, 2008-02-01