Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Umowy konsorcjum - wzory do pobrania

Dodatkowo dla wszystkich członków Klastra została umieszczona skrócona instrukcja korzystania ze strefy niejawnej portalu klastra.

it, 2007-12-19