Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Kryteria 8 oś priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

Dokument zawiera:

  • Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  • Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu Typu B2B
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion
  • Zapewnienie dostępu do Internetu (dostęp na etapie „ostatniej mili”
PDF pobierz plik (PDF)
DOC pobierz plik (DOC)

IT, 2007-10-23